Galaxies

ในกาแลคซี่ที่เราอยู่อาศัยนั้นถูกเรียกว่า Milky Way (ทางช้างเผือก) ที่ประกอบด้วยดวงดาวมากกว่าร้อยพันล้านดวงเข้ามารวมกัน ซึ่งภายในจักรวาลนั้นประกอบด้วยฝุ่นละอองและก๊าซ เพื่อการคงอยู่ของจักรวาล ด้วยแรงโน้มถ่วงที่สูงมากเป็นร้อยๆเท่า

ดาราจักรของกาแลคซี่ Milky Way ประมาณ 2ใน 3 เป็นรูปทรงเกลียว ที่ประกอบด้วยพลังงานจำนวนมากหมุนเป็นเกลียว ซึ่งบางครั้งเกิดเปลวไฟขึ้น นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ได้สรุปว่าศูนย์กลางของทางช้างเผือกนั้นน่าจะเป็น Black Hole ขนาดใหญ่และมีแรงดึงดูดมหาศาล

รูปแบบของกาแลคซี่นั้นยังคงมีรูปร่างที่แตกต่างกันอยู่บ้างไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปทรงเกลียวเท่านั้น ซึ่งมี วงรี วงแหวนฟิลด์ลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ค้นพบกาแลคซี่ประมาณ 10,000 รูปแบบ โดย ขนาด รูปร่าง และ สี นั้นแตกต่างจากกัน หากมองจากโลกนั้นมีโอกาสที่จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้น้อยมาก

การเกิดขึ้นของกาแลคซี่

กาแลคซี่ต่างๆเกิดจากการ Bigbang ของจักรวาล ที่ประกอบไปด้วยรังสีและอนุภาคของอะตอม ในการผสมผสานกันและสร้างเป็นกลุ่มดาวและกาแลคซี่ต่างๆ
รูปทรงของกาแลคซี่มีอิทธิพลมาจาก การเกิดขึ้นของกาแลคซี่รอบๆที่เข้ามาชนกันจนกลายเป็นรูปทรงในปัจจุบัน อย่างเช่นทางช้างเผือกเป็นเส้นทางชนกับกาแลคซี่เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของเราได้แก่กาแลคซีอันโดรเมดา