ไขข้อข้องใจจากชาวโลก ดาวเทียม คืออะไร

ไขข้อข้องใจจากชาวโลก ดาวเทียม คืออะไร

ดาวเทียมนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ เพราะดาวเทียมนี่แหละทำให้เทคโนโลยีด้านอวกาศก้าวหน้ามากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอีกด้วย เรารู้จักเรื่องราวอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างรวดเร็วจนเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยก็ต้องขอบคุณดาวเทียมนะ งั้นเรามาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับดาวเทียมดีกว่า

ดาวเทียม สัญลักษณ์ยุคสงครามเย็น

ดาวเทียม เป็นเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างมากในช่วงยุคสงครามเย็น ระหว่างสหภาพโซเวียต กับอเมริกาในขณะนั้น การต่อสู้แข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศกลายเป็นหัวข้อสำคัญของทั้งคู่ ซึ่งตอนนั้นทั้งคู่กำลังแข่งกันว่าใครจะสามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปได้ก่อนกัน หากใครทำสำเร็จก่อนก็ถือว่าเป็นผู้นำด้านนี้อย่างแท้จริง จึงทำให้ดาวเทียมเป็นสัญลักษณ์โลกยุคสงครามเย็นยกแรกระหว่างทั้งสองด้วย

ดาวเทียมดวงแรก

หลังจากขับเคี่ยวกันสักพักหนึ่งระหว่างอเมริกา กับ สหภาพโซเวียต เรื่องการส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศ ปรากฏว่าสุดท้ายกลายเป็น สหภาพโซเวียต สามารถเป็นชาติแรกที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศภายใต้โครงการที่ชื่อว่า ดาวเทียมสปุตนิก ในปี พ.ศ. 2500 โดยหน้าที่ของดาวเทียมดวงนี้ก็คือ การตรวจสอบการแผ่รังสีของชั้นบรรยากาศระดับไอโอโนสเฟีย ส่วนทางสหรัฐเองก็ส่งดาวเทียมขึ้นตามไปติดๆ ในปีต่อมาชื่อว่า ดาวเทียม Explorer ซึ่งจากดาวเทียมทั้งสองดวงทำให้การพัฒนาอวกาศก้าวไปไกลมากจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากดาวเทียมได้ทำการสำรวจเรื่องราวของอวกาศแล้วส่งกลับมาเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จนต่อยอดมาถึงทุกวันนี้

ดาวเทียมของไทย

หลังจากนั้นแต่ละประเทศเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องดาวเทียมกันมากขึ้น เพราะดาวเทียมกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองในอนาคต รวมถึงการสร้างดาวเทียมในเป้าหมายอื่นด้วย ประเทศไทยเราก็มีดาวเทียมด้วยเหมือนกันชื่อว่า ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมดวงนี้เป็นดาวเทียมสำหรับการสื่อสาร สาเหตุที่ต้องมีดาวเทียมก็เพราะว่าการสื่อสารของประเทศกำลังพัฒนาไปเร็วมาก ขยายตัวเยอะ ประกอบกับการเช่าวงจรสื่อสารจากดาวเทียมประเทศอื่นแพงมาก นั่นทำให้ต้องหันมาลงทุนหาดาวเทียมเป็นของตัวเองจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาว จนในที่สุดเราก็สามารถปล่อยดาวเทียมไทยคม 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้สำเร็จ ปัจจุบันดาวเทียมดวงนี้ปลดระวางไปแล้ว ส่วนตอนนี้ไทยเราใช้ดาวเทียมไทยคม 4-8

ประเภทของดาวเทียม

ดาวเทียมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยประเภทของดาวเทียมได้แก่ ดาวเทียมสื่อสาร (เน้นเรื่องการโทรคมนาคม) ดาวเทียมสำรวจ (เน้นการสำรวจทรัพยากร และสภาพแวดล้อมของโลก) ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ, ดาวเทียมทางการทหาร (สอดแนมข้าศึก), ดาวเทียมทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งดาวเทียมแต่ละดวงก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามความถนัด