แร่ฮีเลียม 3 สร้างประโยชน์แก่โลกมนุษย์

แร่ฮีเลียม 3 สร้างประโยชน์แก่โลกมนุษย์

energyhe3limit

แร่ฮีเลียม 3 หรือ Helium-3 (He3) หนึ่งในพลังที่คาดว่าจะถูกใช้ในอนาคต โดยล่าสุดจีนเป็นประเทศแรกที่กำลังพัฒนาโครงการนำเอาแร่ฮีเลียม 3 มาใช้เป็นพลังงานแบบจริงๆ จังๆ เป็นประเทศแรก โดยจีนเชื่อว่าหากสามารถนำแร่ฮีเลียม 3 มาเป็นพลังงานในโลกได้ จะสามารถผูกขาดพลังงานของโลกในอนาคตได้ปริยาย และนั้นสามารถช่วยโลกให้มีพลังงานใช้กันอย่างน้อยที่สุดมากกว่า 1 หมื่นปีเลยทีเดียว

จีนพยายามผลักดันโครงการนี้มาโดยตลอดและต้องการให้ระดับนานาชาติเข้าร่วมมือกันอย่างจริงจัง แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากมาทีเดียวที่จะสร้างเหมืองบนดวงจันทร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆ และต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลหากจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาจริงๆ ที่สำคัญที่สุดคือความรู้ความสามารถและสิ่งที่ต้องใช้บนดวงจันทร์ นับว่าการขุดแร่ฮีเลียม 3 มาใช้งานได้จริงนั้นเป็นเรื่องที่แทบมองไม่เห็นเลยทีเดียว แต่หลายฝ่ายที่จับตามองโครงการนี้ก็เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถทำโครงการนี้เป็นจริงขึ้นได้แน่นอน อาจจะอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า เนื่องจากความทันสมัยของอุปกรณ์บนอวกาศ

แร่ฮีเลียม 3 คืออะไร ?

he3inmoon

ฮีเลียม 3 เป็นส่วนหนึ่งของไอโซโทบของฮีเลียม แต่มีคุณค่ามากในเชิงพลังงาน และมันสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลโดยไม่มีกัมมันตภาพรังสี ทำให้สามารถนำมาใช้งานกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้เป็นอย่างดี ฮีเลียม 3 ประกอบไปด้วยโปรตอน 2 ตัว นิวตรอนอีก 1 ตัว ที่สำคัญมีน้ำหนักที่เบามาก ซึ่งพบได้ที่ดวงจันทร์เป็นจำนวนมาก แตกต่างจากพื้นผิวโลกที่มีจำนวนน้อยนิด เพราะด้วยชั้นบรรยากาศของโลกคอยกั้นไม่ให้ฮีเลียม 3 ตกลงมายังพื้นผิว ผิดกับดวงจันทร์ที่ไม่มีชั้นบรรยากาศนี้ ฮีเลียม 3 จึงถูกลมสุริยะพัดพาเข้ามาบนโลกได้นั่นเอง

ซึ่งนับว่าเป็นอีก 1 ประโยชน์จะดวงจันทร์มอบให้แก่โลกของเราในอนาคต และสามารถแก้ไขปัญหาพลังงานขาดแคลนได้อย่างแน่นอน