สุริยุปราคา เกิดขึ้นได้เพราะดวงจันทร์

สุริยุปราคา เกิดขึ้นได้เพราะดวงจันทร์

solareclipsemoonerดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อโลกเป็นอย่างมาก ทำให้เปิดเหตุการณ์หลายๆ อย่างนับไม่ถ้วนและปรากฏการณ์หนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือ น้ำขึ้น – น้ำลง ที่ดวงจันทร์มีส่วนทำให้เกิดขึ้นนั่นเอง และสุริยุปราคาก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะหยิบยกมาพูดถึง สุริยุปราคา สามารถเกิดได้เพียงปีละ 2 – 5 ครั้งไม่เกินนี้ โดยเกิดจากที่ดวงจันทร์ไปบดบังดวงอาทิตย์ในขณะนั้น และทำให้มองจากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีดำ ซึ่งต้องสอดคล้องกันกับ 3 ปัจจัยหลักๆ ดังนี้ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก มาโคจรอยู่ในแนวเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์เป็นตัวกลางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์

ประเภทของสุริยุปราคา

blackmooneclip

สุริยุปราคา มีหลากหลายรูปแบบถึง 4 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะแตกต่างออไปอย่างสิ้นเชิง และบางชนิดยังยากต่อการเกิดขึ้น และหาดูได้อย่างดังต่อไปนี้

– สุริยุปราคาเต็มดวง หรือ total eclipse คือ ดวงจันทร์เข้าบดบังดวงอาทิตย์แบบเต็มดวง ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากๆ โอกาสเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้งต่อปีไม่เกินนี้ และยังหาชมได้ยากสุดๆ เนื่องจากเกิดขึ้นในแคบเท่านั้นในบางครั้ง ซึ่งเป็นชนิดของสุริยุปราคาที่สวยที่สุดอีกด้วย

– สุริยุปราคาวงแหวน หรือ annular eclipse เป็นอีกหนึ่งชนิดของสุริยุปราคาที่สวยงาม โดยมีลักษณะคล้ายวงแหวน โดยดวงจันทร์จะมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากโลกมากกว่าปกติในเวลานั้น

– สุริยุปราคาผสม หรือ hybrid eclipse เป็นอีกหนึ่งที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดยพื้นที่บางส่วนจะมองเห็นแตกต่างกันไป โดยบางส่วนอาจจะเห็นเต็มดวง ในขณะบางส่วนมองเห็นเป็นลักษณะของวงแหวน

– สุริยุปราคาบางส่วน หรือ partial eclipse เป็นสุริยุปราคาที่เห็นได้บ่อย เกิดได้จากมีบางส่วนของดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ถูกดวงจันทร์บัง

ในประเทศไทยนั้นสามารถมองดูสุริยุปราคาได้ โดยมีบันทึกตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2231 ช่วงสายของวัน โดยมีลักษณะมองเห็นเป็นบางส่วน