ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อน้ำขึ้น – น้ำลง

ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อน้ำขึ้น – น้ำลง

อย่างที่ทราบกันดีว่าดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อน้ำขึ้นและน้ำลงอย่างมาก ซึ่งไม่เพียงแค่ดวงจันทร์เท่านั้น ดวงอาทิตย์เองก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกัน เพียงแต่น้อยกว่าดวงจันทร์เท่านั้นเอง ซึ่งน้ำขึ้นน้ำลงนั้นได้เกิดจากแรงดึงดูดของ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่สร้างผลกระทบต่อโลกของเรา ส่วนเหตุผลที่ดวงอาทิตย์มีอิทธิพลน้อยกว่าดวงจันทร์ก็เพราะ ดวงอาทิตย์นั้นอยู่ห่างจากโลกมากกว่า ซึ่งห่างจากโลกถึง 93 ล้านไมล์ แต่ขณะที่ดวงจันทร์ห่างจากโลกเพียง 2 แสน 4 หมื่น ไมล์เท่านั้น จึงสร้างผลกระทบที่มากกว่าดวงอาทิตย์มากมายหลายเท่านัก

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำขึ้น – น้ำลงมากที่สุด

springtidethemoon

ส่วนพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มากที่สุดนั้น ก็คือ ด้านที่เข้าใกล้ดวงจันทร์มากที่สุด ส่งผลให้น้ำจากมหาสมุทรเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวมากกว่าบริเวณอื่นๆ และเมื่อใดที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ บริเวณที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปก็จะได้รับผลกระทบขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันพื้นที่ฝั่งตรงข้ามดวงจันทร์ก็เกิดแรงดึงดูดสร้างน้ำขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน เพียงแต่ได้รับกระทบน้อยกว่าด้านเดียวกับดวงจันทร์

การขึ้นสูงของน้ำมากขึ้นเป็นพิเศษ

amazingmoon

การที่น้ำจะขึ้นสูงเป็นพิเศษนั้นเกิดได้จากการที่ด้วยจันทร์และด้วยอาทิตย์เกิดอยู่ในเส้นขนานกันอย่างชัดเจน หรือเรียกว่าปรากฏการณ์ Spring tide “น้ำเกิด” ปรากฏขึ้นสองครั้งคือ วันใกล้ขึ้นแรม 15 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ นั่นเอง รวมถึงยังมีอีกปรากฏการณ์ก็คือ Neap tides “น้ำตาย” ซึ่งจะไม่มีการน้ำขึ้นหรือน้ำลงแต่อย่างใด ระดับน้ำจะอยู่ในระดับปกติ โดยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับดวงจันทร์ ทำให้เกิดแรงดึงดูดที่ต้านทานกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนละ 2 ครั้งเหมือนกับ ปรากฏการณ์ในข้างต้น ก็คือ ใกล้วันขึ้น 8 ค่ำ และแรม 8 ค่ำ