Earth

แร่ฮีเลียม 3 สร้างประโยชน์แก่โลกมนุษย์

แร่ฮีเลียม 3 หรือ Helium-3 (He3) หนึ่งในพลังที่คาดว่าจะถูกใช้ในอนาคต โดยล่าสุดจีนเป็นประเทศแรกที่กำลังพัฒนาโครงการนำเอาแร่ฮีเลียม 3 มาใช้เป็นพลังงานแบบจริงๆ จังๆ เป็นประเทศแรก โดยจีนเชื่อว่าหากสามารถนำแร่ฮีเลียม 3